1

Vyšel článek o projektu

V deníku iDnes.cz vyšel článek o projektu. Plné znění si můžete přečíst zde

05/07/2013Celý článek

Níže uvedený text byl prezentován jako příspěvek projektu "Výprava na Tmavou Hvězdu"

během slavnostního setkání zástupců evropských seniorských organizací v Grazu

22/10/2012Celý článek

Prezentace projektu „Výprava na Tmavou Hvězdu“ v rakouském Grazu.

27. - 28. září bude projekt "Výprava na Tmavou Hvězdu" prezentován v rakouském Grazu na mezinárodním setkání seniorů, zaštítěném organizací EURAG.

06/07/2012Celý článek

Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu

Základní informace

Název „Výprava na Tmavou Hvězdu“ vychází ze středověkého pojmenování tehdejšího konce světa, platícího až do objevení Ameriky. Do té doby byl pro konec světa (Finis terrae - Finisterre) užíván název Tmavá Hvězda.

Obecná informace o tvaru a obsahu projektu

Závěr

Po natáčení o Katarech ve Francii v roce 2005 se zrodil nápad, natočit dokumentární filmy o cestách poutníka na poutní místa v Evropě a o zajímavých lidech a místech, se kterými se poutník setká. Protože autor projektu je filmař a bytostně i fyzicky se nalézá ve třetím věku (třetí tisíciletí a seniorský věk), nazval tento svůj záměr „Cesty třetího věku“. Studiem materiálů, konzultacemi s účastníky podobných výprav a dalšími podněty se tento nápad postupně vyvinul v tak rozsáhlou záležitost, že se zásadně musela změnit koncepce realizace. Již tehdy ale bylo počítáno s tím, že záznamy z těchto cest budou v rámci možností dány též do ústavů pro staré a nemocné lidi, hospiců, LDN, pro děti v nemocnicích, různých ústavech atd. za pokud možno co nejvýhodnějších podmínek, aby se mohli alespoň tímto způsobem stát účastníky expedice a kdykoliv navštívit všechna zde zachycená místa. Pro tento účel byla 22.6.2007 založena nezisková organizace, které bylo propůjčeno jméno původního autorova projektu, „Cesty třetího věku o.s.“

V současné době se hledají kontakty na občanská sdružení, organizace a další subjekty, které by chtěly tento záměr realizovat i v jiných zemích.

„Výprava na Tmavou Hvězdu“ je samostatnou součástí tohoto původního záměru a první z několika budoucích plánovaných cest.

Jan Hanzal člen AČK, autor a manažer projektu

Tento informační materiál, stejně jako projekt, ke kterému se vztahuje, jsou chráněny autorskými právy u organizace DILIA
a je výslovně zakázáno jejich neoprávněné šíření, publikování, nebo prodej za úplatu bez vědomí a písemného souhlasu autora.