1

Vyšel článek o projektu

V deníku iDnes.cz vyšel článek o projektu. Plné znění si můžete přečíst zde

05/07/2013Celý článek

Níže uvedený text byl prezentován jako příspěvek projektu "Výprava na Tmavou Hvězdu"

během slavnostního setkání zástupců evropských seniorských organizací v Grazu

22/10/2012Celý článek

Prezentace projektu „Výprava na Tmavou Hvězdu“ v rakouském Grazu.

27. - 28. září bude projekt "Výprava na Tmavou Hvězdu" prezentován v rakouském Grazu na mezinárodním setkání seniorů, zaštítěném organizací EURAG.

06/07/2012Celý článek

Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu

Cesty třetího věku

Každý z nás v sobě nosí svůj velký sen,  poznat a úžasným způsobem prožít něco výjimečně krásného, zažít pocit absolutního štěstí. Je však třeba ujít velký kus cesty životem, aby člověk udělal krůček na cestě k poznání, co je pro něho to nejdůležitější, nejkrásnější, nejdražší, aby mohl říct, že našel svoje štěstí. Dosáhnout na štěstí ve vysněné podobě je pro všechny lidi stejný cíl, ke kterému vede každému jiná cesta.

Na každou ze svých cest se vydáváme s nadějí, že to bude ona, na níž  překročíme horizont, za kterým se otevře zaslíbená krajina, splňující všechny naše představy o její vytoužené podobě. Očekávání, že právě tato hranice mezi zemí a nebem je bránou do země naplněných tužeb, je stejně krásné, jako ošidné. Každým krokem se horizont přibližuje, ale současně se ve své proměně ztrácí a slibuje další a jiný, s jinými přísliby a tajemstvími. Je to nekonečná pouť, a pouze ten, kdo pochopí, že nelze najít cestu ke štěstí, ale že štěstí je rozhodnutí vydat se na cestu, může dosáhnout cíle.

Stejně jako se generuje elektrický proud ve vodiči v magnetickém poli, i my pohybem po naší planetě  protínáme neviditelné siločáry a  probouzíme v sobě nové energie. Sluneční paprsky, země, stromy, voda, vítr, krásné stavby pod vlivem Zlatého čísla, umění. V tom všem je přítomno cosi, co vyzařuje, cosi, co nás na naší pouti ovlivňuje a formuje,  pokud jsme bystří, nezaujatí a vděční pozorovatelé. To cosi je Poznání. Poznání kosmických a přírodních zákonů  jako naší prapodstaty,  poznání sama sebe, a tím i poznání podstaty a smyslu naší existence a v konečném důsledku i poznání schopnosti  harmonické symbiózy sama se sebou a se vším okolo nás. Jedině to přinese klid do naší duše, jedině to je Štěstí. Bohužel  ne všem je toto dopřáno.

Je mnoho těch, kteří svůj život zasvětili práci, nebo péči o rodinu a realizaci této své touhy neustále oddalovali. Zatímco sen zůstává mladý a krásný, člověk stárne, může vážně onemocnět, nebo se dostat do situace, kdy si najednou uvědomí, že se mu nedostává času, sil, nebo prostředků na naplnění toho, v co věřil, že bude vyvrcholením a spravedlivou odměnou za dosavadní život. Na základu těchto úvah vzniklo občanské sdružení „Cesty třetího věku o.s.“ (IČO 22 66 22 35), jehož hlavním cílem je  aktivní využití lidských a profesních kvalit a dovedností především starších lidí pro výrobu a následnou prezentaci multimediálních děl kulturního a cestopisného charakteru při různých přednáškách a seminářích. Nedílnou součástí aktivit našeho sdružení je i šíření takto vytvořených snímků za symbolickou cenu do zařízení pro starší lidi a pro nemocné, a pro děti v různých ústavech, aby se mohli zúčastnit alespoň virtuálních výprav.

Pro ty, kteří chtějí jít po některé z cest jako poutníci, hledající, nebo běžní diváci, natočíme v následujících letech cykly dokumentárních filmů o zajímavých tématech. Na cestách chceme  zachytit kouzlo a atmosféru zajímavých krajin v kontextu s jejich historií, vyzařování posvátných míst, radost a krásu lidových slavností, impozantní monumenty lidského ducha, fortelu lidských rukou, všední i sváteční dny na venkově i ve městech a s tím i všechny ty tisíce střípků, tvořících mozaiku života na této planetě.

Říká se, že se má každý den žít, jako by byl poslední. Vše vnímat, vstřebávat, se vším se vítat i loučit, ze všeho se radovat, protože žijeme, a ještě můžeme něco udělat. Takovým by měl být i každý den natáčecí při realizaci našeho záměru. Od zrození dne, kdy se potůčky světla rozeběhnou po krajině, s esencemi květů, zpěvy ptáků a chorály přírodních živlů, se všemi příběhy, které letí prostorem okolo nás, až k požáru podvečerní oblohy a konejšivě modré oponě noci.

Stejně, jako si uvědomujeme, kolik lidí již nemá možnost, nebo odvahu se na cesty poznání vypravit, víme, že je mnoho těch, kteří ještě mohou a chtějí aktivně zúročit svoje znalosti, podělit se o své zkušenosti z profesního i civilního života, kteří chtějí pomoci těm méně šťastným v jejich údělu. Naše první výprava bude půjde po stopách významné historické události, při které se dostaneme krom mnoha krásných a zajímavých lokalit i na významná poutní místa, jako např. Canterbury, Stonehenge, Avignon, Montserrat, Santiago de Compostela, Fátima, nebo Mariazell.

Každý, kdo se chce zúčastnit osobně, nějakou formou pomoci, zkušenostmi, odbornou radou, či jinak, je srdečně vítán.

 

Jan Hanzal a. č. k., autor a manažer projektu

Tento informační materiál, stejně jako projekt, ke kterému se vztahuje, jsou chráněny autorskými právy u organizace DILIA
a je výslovně zakázáno jejich neoprávněné šíření, publikování, nebo prodej za úplatu bez vědomí a písemného souhlasu autora.