1

Vyšel článek o projektu

V deníku iDnes.cz vyšel článek o projektu. Plné znění si můžete přečíst zde

05/07/2013Celý článek

Níže uvedený text byl prezentován jako příspěvek projektu "Výprava na Tmavou Hvězdu"

během slavnostního setkání zástupců evropských seniorských organizací v Grazu

22/10/2012Celý článek

Prezentace projektu „Výprava na Tmavou Hvězdu“ v rakouském Grazu.

27. - 28. září bude projekt "Výprava na Tmavou Hvězdu" prezentován v rakouském Grazu na mezinárodním setkání seniorů, zaštítěném organizací EURAG.

06/07/2012Celý článek

Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu

Námět projektu

„Výprava na Tmavou Hvězdu“ je projekt, jehož základem je expedice, jdoucí po stopách historické cesty poselstva krále Jiřího z Poděbrad. Výprava měla velký politický a diplomatický význam, a lze ji chápat i jako předobraz pokusu o vytvoření Evropské Unie. Výpravu, která začala 26. listopadu 1465, vedl pan Lev z Rožmitálu a z Blatné, švagr českého krále, Jiřího z Poděbrad.

V asi čtyřicetičleném poselstvu byli rytíři, šlechtici, zápasníci, pážata, kuchaři atd. Jedním z doprovodu pana Lva z Rožmitálu byl i jihočeský zeman Václav Šašek z Bířkova, jemuž je připisován záznam a popis této cesty, který se v původní podobě starého českého díla nezachoval, ale existuje latinské zpracování, které vydal v r. 1577 vzdělanec a vysoký církevní hodnostář, pozdější olomoucký biskup, Stanislav Pavlovský z Pavlovic. Tento cestopis je znám jako „Deník o jízdě a putování pana Lva z Rožmitálu a z Blatné z Čech až na konec světa.“ (originál v Národním muzeu v Praze).

Známější je přepracování tohoto cestopisu od Aloise Jiráska, který „podle pamětí o staročeském cestování“ napsal knihu „Z Čech až na konec světa“.Tento název se stal také součástí (podtitulem) názvu připravovaného projektu „Výprava na Tmavou Hvězdu.“

Další záznam o této historické cestě pochází „z pera“ dalšího z účastníků této výpravy, kterým byl Gabriel Tetzel z Grafenbergu a z Norimberka, významný norimberský měšťan a obchodník. Také u něj se nejedná o jeho osobní dílo, nýbrž vše nasvědčuje tomu, že jeho vyprávění dal v období 1469-1500 do písemné podoby jeho bratranec, Gabriel Muffel, který byl též účastníkem výpravy pana Lva z Rožmitálu. Tento cestopis je znám pod názvem „Cestovní deník Lva z Rožmitálu a na Blatné 1465-1467“(rukopis leží v Bavorské státní knihovně v Mnichově).

Především tyto výše uvedené knihy, dílo Rudolfa Urbánka a dalších, se staly inspirací pro vznik a realizaci projektu „Výprava na Tmavou Hvězdu.“

 

Jan Hanzal a. č. k., autor a manažer projektu

Tento informační materiál, stejně jako projekt, ke kterému se vztahuje, jsou chráněny autorskými právy u organizace DILIA
a je výslovně zakázáno jejich neoprávněné šíření, publikování, nebo prodej za úplatu bez vědomí a písemného souhlasu autora.