1

Vyšel článek o projektu

V deníku iDnes.cz vyšel článek o projektu. Plné znění si můžete přečíst zde

05/07/2013Celý článek

Níže uvedený text byl prezentován jako příspěvek projektu "Výprava na Tmavou Hvězdu"

během slavnostního setkání zástupců evropských seniorských organizací v Grazu

22/10/2012Celý článek

Prezentace projektu „Výprava na Tmavou Hvězdu“ v rakouském Grazu.

27. - 28. září bude projekt "Výprava na Tmavou Hvězdu" prezentován v rakouském Grazu na mezinárodním setkání seniorů, zaštítěném organizací EURAG.

06/07/2012Celý článek

Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu

Úvod

Výprava na Tmavou Hvězdu“ je evropský multimediální projekt, jehož základem je expedice po stopách historické výpravy českého šlechtice Lva z Rožmitálu, kterou vykonal v letech 1465 - 1467 na přání českého krále Jiřího z Poděbrad. Hlavním úkolem velkolepého poselstva bylo nejen ukázat české země jako věrohodné a vysoce kulturní s rytířskými mravy, ale mělo též získat tehdejší evropské vládce pro úžasně nadčasovou, dokonale propracovanou myšlenku o vytvoření evropského mírového společenství, které mělo být jakýmsi předobrazem současné Evropské Unie.

Část výpravy vyrazila z Prahy, část z blatenského hradu 26. listopadu 1465 přes Plzeň, klášter Teplá a Cheb přes Německo, Nizozemsko, Belgii, Anglii, Francii, Portugalsko, Španělsko, Itálii, Slovinsko a Rakousko, aby se na jaře roku 1467 navrátila do Čech.

Z dochovaných cestopisů, obzvláště z pera Václava Šaška z Bířkova, je zřejmé, že tato často velice dobrodružná a nebezpečná výprava (viz. složka Historická výprava - cestopis) byla všude až na výjimky přijímána s významnými poctami a svůj úkol reprezentovat českou korunu na poli kulturním a společenském splnila velice úspěšně.

Projekt „Výprava na Tmavou Hvězdu“, stejně jako jeho historická předloha, má ambice dosáhnout několika cílů, z nichž hlavním je pochopitelně dokumentace cesty a současné tváře evropské krajiny a kulturně-společenského života jejích obyvatel v místech, kudy se ubíralo poselstvo krále Jiřího z Poděbrad. Současně bude jeho posláním i propagace krásy krajiny českých zemí a kreativity jejich obyvatel.

Během trvání cesty bude natočeno několik desítek krátkých i středometrážních dokumentárních filmů, vytvořeny tematické soubory fotografií a cestopis. Expedice „Výprava na Tmavou Hvězdu“ a výroba dokumentárních filmů by měly být ukončeny v roce 2015-2017, tedy k 550. výročí historické výpravy. Lze předpokládat, že díky významnosti tohoto výročí a s ním spojené osobnosti Jiřího z Poděbrad, jehož oživená myšlenka z nás udělala občany evropské Unie, vznikne i výstava, jejíž součástí bude i náš projekt a další doprovodné akce.

Této expedice se může každý zúčastnit virtuálně i prakticky. Můžete pomoci při přípravách cesty tím, že nám poskytnete svoje odborné, osobní, nebo turistické znalosti o zajímavých místech a objektech, které jsou na trase, nebo blízko ní (viz. mapa), o neobyčejných lidech, historii a pověstech, místních slavnostech a jiných zajímavostech a pozoruhodnostech. Samozřejmě nás také velmi zajímá vše o přítomnosti Čechů v navštívených zemích jak v historii, tak i v současnosti.

Výpravu bude možné sledovat průběžně na webových stránkách „Výpravy na Tmavou Hvězdu“ na blogu a v podobě videozázmů a fotografií a bude též možné se k ní podle vlastních možností i osobně kdekoliv připojit a spoluvytvářet její charakter a průběh.

Důležitou součástí projektu je i záměr poskytnout videosnímky z této výpravy za symbolickou cenu do zařízení pro nemohoucí a nemocné lidi a do sociálních ústavů pro děti, aby se mohli alespoň touto cestou na některá místa podívat. Pro realizaci tohoto záměru vznikla 22.6.2007 nezisková organizace „CESTY TŘETÍHO VĚKU o. s.“ (Občanské sdružení – IČO 22662235). Vaše účast a pomoc v jakékoliv podobě tak může udělat radost i mnoha jiným lidem.

Na trase expedice budeme mít zájem o tento typ informací o místě, které bude navštíveno:

  1. Je zde něco, co souvisí s historickou výpravou, nebo je zde z té doby?
  2. Jaká je historie místa, váže se k němu nějaká pověst, nebo legenda?
  3. Je zde historická, kulturní, nebo stavební památka, poutní místo, léčivý pramen?
  4. Jaké jsou místní zajímavosti, slavnosti, svátky, trhy a podobně?
  5. Jaký je obecní znak, propagační a informační materiály, fotografie, upomínkové předměty?
  6. Pochází odtud významná osobnost, je zde zajímavý člověk se zajímavými schopnostmi, řemeslnou dovedností a podobně?
  7. Jaký je místní charakteristický výrobek, nebo produkt?
  8. Jaké je místní typické jídlo, nebo nápoj?
  9. Žije v okolí některého místa někdo z české republiky, nebo má s českou republikou něco společného?
  10. Dejte nám tip na město, vesnici, nebo místo, které může soutěžit o nejkrásnější místo na trase expedice. Dejte nám tip na nejkrásnější lidovou slavnost. Podle vyjádření (hlasování) návštěvníků na webových stránkách projektu a posouzení naší komisí bude o tomto místě a o této slavnosti natočen samostatný film.

Jan Hanzal člen AČK, autor a manažer projektu

Tento informační materiál, stejně jako projekt, ke kterému se vztahuje, jsou chráněny autorskými právy u organizace DILIA
a je výslovně zakázáno jejich neoprávněné šíření, publikování, nebo prodej za úplatu bez vědomí a písemného souhlasu autora.